Om företaget

L-O Berg Konsult är grundat av Lars-Olof Berg och erbjuder konsulttjänster inom områdena kvalitet, produktionsutveckling och projektledning. Målgruppen är såväl stora som små industriella producenter av produkter med högt ställda kvalitetskrav såsom medicintekniska produkter, livsmedel och högkvalitativ processindustri. Till detta skall läggas samtliga aktörer genom hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

Kunskapsbasen baseras på såväl god utbildning som betydande praktisk erfarenhet och omfattar bland annat tillämpad mikrobiologi, produkt och processutveckling, produktionsteknik samt ett flertal kvalitetsstandarder, såväl officiella som företagsinterna.

God erfarenhet finns av de flesta typer av kvalitetsrelaterat arbete, såsom anpassning av verksamheter och kvalitetssystem till gällande lagstiftning och/eller till standard, uppdateringar av kvalitetssystem, revisionsarbete, utbildningsverksamhet osv. Vidare finns god vana av GMP samt erfarenhet av arbete som ”qualified person”.

Många års erfarenhet, praktisk och i ledande befattningar inom såväl kvalitetsarbete som produktion och teknik borgar för en god helhetssyn och förståelse för verksamheten som helhet. En förståelse som bildar grund för att genomförda arbeten sätts i sitt sammanhang och är väl fungerande i den dagliga driften.

© L-O Berg Konsult 2012